Skärgårdens Internetoperatör

Monthly Archives: September 2016

Öppna nätverk

Vi lever i en föränderlig värld där mycket ser ut att gå till det värre. Informationsflödet sker i realtid, vi har tillgång till oändligt mycket information, men ändå baserar vi ofta våra intryck på färdiga “lösningar” som matas oss via kanaler som kanske står våra värderingar eller intressen nära. Vi skulle kunna använda nätet till att förstå vår omvärld bättre istället för att förstärka våra fördomar. Vi kanske tror att nätet är neutralt, ett media, där alla blommor får blomma. Så är det dock inte. Stora intressen styr mycket av vad vi läser och tillgodogör oss i Internet. Våra surfvanor dokumenteras, intressen och nätköp finns lagrade i stora databaser och används för att ge oss den “ultimata upplevelsen” med bla. riktad reklam. Big Data, som detta kallas har blivit stor business. 
För att säkerställa ett neutralt internet har EU implementerat “europeiska nätneutralitets regler” för att säkerställa den enskilda medborgarens rätt till, just det, ett neutralt nät. Alla europeer har rätt till ett öppet internet och all internettrafik är jämbördig. Detta ställer vissa krav på operatörer och skall främja en bättre konkurenssituation där operatörer inte kan styra trafiken enligt eget gottfinnande. 
 
Tydligen lyssnade EU mera till gräsrötterna än till operatorlobbyn eftersom nätneutralitetsreglerna som publicerades i slutet av augusti innehöll mycket av vad aktivisterna förespråkat. Över en halv miljon skrev under petitionen om att “rädda internet” 
 
Ett steg vidare i utvecklingen av öppna nät är att skilja nätägande från tjänsteleverantörer. På samma sätt som elektricitetsnätet inte ägs av elproducenterna och kunden kan fritt välja elleverantör, skall alla kunna välja internet och tjänsteleverantör utan att vara låst till en viss operatörs tjänsteutbud.  Bredband, främst fiberlinjer, kan utmärkt ägas av stad/kommun och tex. ingå i vatten/avloppsinfrastrukturen. Via ett öppet gränssnitt är alla tjänsteutbjudare, operatörer etc tillgängliga för kunden. Via denna modell får ägaren en avkastning som möjliggör långsiktiga finansieringsmodeller. Detta skulle främja fiberutbyggning i glesbygd då  tex pensionsfonder kunde se en långsiktig och säker ROI.
En dylik treparts lösning består av nätverskägaren, nätverksoperatören och av tjänsteleverantörer. De sistnämnda slipper all investering i nätverk.
 
Denna modell har redan börjat implementeras i Finland