Skärgårdens Internetoperatör

Nya websidor, nya tider

Nagu 18.01 2013

Idag har Skärgårdsnätens nya hemsidor publicerats. kanske inte en världsnyhet, men händelsen indikerar ett paradigmskifte inom detta företag som fört en rätt tynande tillvaro de senaste åren.
Det hela började i början av 2000 talet med fem skärgårdskommuner som skulle enas om en gemensam bredbandsstrategi. Vidlyftigt, kanske men främst framsynt måste man man medge.

Iverkställaren, Korpos dåvarande kommundirektör, hade visioner. Dessa visioner kom tyvärr på skam, då kommuner ibland har svårt att enas om saker. Så också nu. Skärgårdsnäten blev till slut ett bolag ägt av Region Åboland och diverse motgångar, bristande intresse och resurser samt att Region Åboland blev en abnormalitet efter kommunsammanslagningen fick de kvarvarande “delägarna” Pargas stad och Kimitoöns kommun att villa avyttra eller lägga ned Skärgårdsnäten (tillsammans med Region Åboland).

Undertecknad gav ett bud på aktierna och övertog bolaget första januari 2012. Eftersom jag följt bolaget både som kund och som samarbetspartner genom många år, visste jag någonlunda vad jag gav mig in på.
Ett år har gått, det gick snabbt det måste medges, var står vi nu? Vi har försökt bättra på företagets dåliga rykte med växlande framgång. Vi har bättrat på infrastrukturen, en tidigare rätt negligerad faktor, vi har börjat planera ett nytt bättre nätverk. Vi har återupptagit projektet med stomlinjen på Houtskär. Avtalet med Pargas stad underskrevs i slutet av förra året och byggandet börjar redan i denna månad, Januari. Fiberdragningar och uppkopplingar sker som bäst i Näsby, Houtskär. I vår och i sommar blir det fiberuppkopplingar på Iniö och i Korpo.

Jag vill bevisa med Skärgårdsnäten att det är möjligt att göra en insats för att skärgården skall ha jämbördiga datakommunikationer med resten av landet. Idag är det en förutsättning för en levande skärgård. Enbart fritidsbosättning skapar inte detta, tvärtom. Jag upplever Skärgårdsnäten litet som en gräsrotsrörelse som tar vid där staten utlokaliserat ansvaret till de stora operatörerna, som dock inte ser det lönande att investera här. Det fanns i tiden, som många kommer ihåg, en operatör vid namn Tele. Statsägt och med ett samhällsansvar att se till telekommunikationen fungerade också i glesbygd. En telefonanslutning kostade lika mycket, oberoende var din stuga befann sig. Tele finns inte mer, det blev avyttrat i rationalitetens namn till Mammon.

Regeringen talar gärna om bredband i glesbygden, hur viktigt det är och tar det även med i sina program. Problemet är bara att man utgår ifrån att “marknadskrafterna” är hästarna som skall dra vagnen.. Dessa “marknadskrafter” består mest av börsnoterade bolag vars bolagsstadgan formulerar att föremålet för bolagets existens är att tillföra ägarna vinst. Kriteriet uppfylls inte så lätt i glesbygden, varför intresset är lamt.

Jag tror på byalag, invånare som tar sakerna i egna händer. Gräver diken för fiberkablar om det behövs, gör gemensam sak för att få bättre datakommunikationer. Dem vill Skärgårdsnäten gärna samarbeta med.

God fortsättning på det nya året!

Johan Skibdahl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *