Skärgårdens Internetoperatör

Service

Supportavtal

palvelut_pikkukuvaSkärgårdsnäten levererar inta bara bredband, vi sköter också om våra kunders IT utrustning. Med ett serviceavtal kan du säkerställa att dina datorer mm fungerar som de skall. Vi monitorerar 7/24 att allt fungerar. Vi upptäcker problemen INNAN de förorsakar skada. Med att serviceavtal har du tillgång till vår support och kan få problemen lösta med det samma. Trilskande inställningar, program som inte fungerar etc. Skärgårdsnätens serviceavtal är som att ha en egen IT avdelning, vilket man det facto har!

Web & email

SGNETs webhotel är ett säkert ställe för dina web sidor, stora som små. Databaser, tillgång till de mest använda editeringsprogrammen (CMS) såsom WordPress, Drupal och Joomla mm. Spamfri email utan virus får du också. Via våra samarbetspartners kan vi erbjuda nyckeln i handen websidor.

Molntjänster

Vi erbjuder också sk molntjänster, såsom säkerhetskopiering och serverkapacitet.

Tag kontakt för för mer information. Fyll i feedbackformuläret eller sänd epost till info@sgnet.fi eller ring 040 5793009