Skärgårdens Internetoperatör

Vem är vi?

Skärgårdsnäten Ab är en internetoperatör i den Åboländska skärgården. Vi erbjuder snabba bredbandsuppkopplingar med fiber, trådlös Wimax och xDSL.

Skärgårdsnäten uppstod i början av 2000 talet, främst genom att en framsynt kommundirektör i Korpo insåg fördelarna med ett organ som skulle betjäna de olika skärgårdskommunernas bredbandsbehov. Grunderna blev lagda till ett omfattande fibernät som dock inte blev helt uttnyttjat innan kommunsammanslagningen kom 2009. Tre år senare ansåg den nya kommunen, nu Pargas stad, att Skärgårdsnäten skulle avvecklas eller avyttras. Nagubon Johan Skibdahl köpte då alla aktier för att utveckla företaget vidare och säkerställa tillgången till bredband i den Åboländska skärgården.

Vår målsättning är att skärgården skall skall ha goda internetsförbindelser för att kunna betjäna den moderna skärgårdsbon. Skärgårdsnäten Ab är ett icke-vinstdrivande företag. All överskott investeras i företaget.

Utvecklingen går mot färre servicepunkter, färre banker och postkontor. Mer och mer läggs ut på nätet. För att sköta vanliga myndighetsärenden krävs det faktiskt idag internetuppkoppling.

Snabbt bredband möjliggör också nya boendeformer, då många kan flytta ut i skärgården och sköta sitt arbete via internet.